Yritysrahoituksen saamiseksi yrityksen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin

Mikä on ennakkoperintärekisteri?

Saamme paljon yrityksiltä tiedusteluja liittyen ennakkoperintärekisteriin ja kuulumisesta siihen. Molemmat yritysrahoitusvaihtoehtomme, sekä yrityslaina että laskurahoitus, vaativat asiakkailtamme kuulumista ennakkoperintärekisteriin.  Itse asiassa valtaosa yritysten toimeksiannoista toteutuu vain, mikäli työn suorittaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin. 

 

Ennakkoperintärekisteriin kuulumisessa on kysymys veroista. Verohallinnon ylläpitämä ennakkoperintärekisteri huolehtii nimensä mukaisesti verojen ennakkoperinnästä. Kun yritys tekee työtä tai tuottaa palveluita, yritys saa siitä työkorvausta. Työkorvauksesta puhutaan kun toimeksiantosuhteessa työstä on saatu muu korvaus kuin palkka. Myös käyttökorvauksesta on maksettava ennakkovero. Käyttökorvauksesta puhuttaessa tarkoitetaan esimeriksi hallussa olevista tekijänoikeuksista saatuja korvauksia.

 

Ennakkovero on siis aina maksettava työ- ja käyttökorvauksesta. Ennakkoperintärekisteriin kuulumisessa on kysymys siitä kuka ennakkoveron maksaa. Yrityksen kuuluessa ennakkoperintärekisteriin maksun suorittajan eli yrityksen asiakkaan ei tarvitse huolehtia ennakkoveroista, vaan yritys itse huolehtii veron saamastaan korvauksesta. Jos taas yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin jää ennakkovero asiakkaan vastuulle.  Maksettavan ennakkoveron verohallinto on määrännyt etukäteen ja yrityksiltä ja yhteisöiltä se on 13 %.  Jos korvaus maksetaan muuten kuin työ tai käyttökorvauksena esimerkiksi palkkana, on palkan maksajan hoidettava ennakkovero työn suorittajan verokortin mukaisesti, oli palkan saaja ennakonperintärekisterissä tai ei.

Mitä hyödyn kun yritykseni kuuluu ennakkoperintärekisteriin?

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei ole pakollista, mutta useasti rekisteröinnin puuttuminen voi hankaloittaa toimeksiantojen saamista. Myös moni muu yrityksen toiminnan kannalta olennainen asia helpottuu, yrityksen kuuluessa ennakkoperintärekisteriin. Esimerkiksi yritysrahoituksen saaminen on mahdollista vasta yrityksen kuuluessa ennakkoperintärekisteriin. On myös väärin ajatella, että ennakkoperintärekisteri olisi tarpeellinen vain yritysten välisissä toimeksiannoissa. Henkilöasiakkaille myönnettävän kotitalousvähennyksen ehto on se, että työn suorittaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen antaa myös hyvän signaalin yrityksestä luotettavana kumppanina, koska rekisteröinnin saamiseksi yrityksellä ei saa olla esimerkiksi merkittäviä verollisia epäselvyyksiä tai puutteita.

 

4 hyvää syytä kuulua ennakkoperintärekisteriin?

 

  • Toimeksiantojen saaminen helpottuu
  • Rahoituksen saaminen mahdollistuu
  • Asiakkaat saavat oikeuden kotitalousvähennykseen
  • Yrityksen imago kohenee

 

Miten haen yritykseni ennakkoperintärekisteriin?

Ennakkoperintärekisteriin hakeudutaan perustamisilmoituksella, jos yrityksellä ei ole vielä y-tunnusta. On hyvä huomioida, että ennakkoperintärekisteriin voi myös hakeutua, vaikkei yrityksen varsinainen toiminta olisikaan vielä alkanut.  Jos yrityksellä on jo y-tunnus, rekisteriin pääsee muutosilmoituksella. Lomakkeita on saatavilla esimerkiksi yritys- ja yhteystietojärjestelmän kotisivuilta tai verohallinnon toimipisteistä. Lisätietoja ennakkoperintärekisteristä ja siihen kuulumisesta löytää esimerkiksi verohallinnon internetsivuilta. Myös me Rahoittajalla kerromme mielellämme lisää esimerkiksi yritysrahoituksen saamiseen liittyvien rekisteröintien merkityksestä.